Utredning

Jag kan hjälpa dig med olika former av utredningar. I dagsläget kan jag erbjuda NPF-utredningar och begåvningsutredningar.

Begåvningsutredning

Det finns tillfällen i livet då det är viktigt att veta hur man ligger till begåvningsmässigt. Kanske finns misstanke om att man ligger lågt i begåvning och kan behöva extra stöd och hjälp för att klara livet. 

Ibland misstänker man tvärtom att man har en ovanligt hög begåvning, även kallat särbegåvning. Att göra en utredning kan då vara ett stöd i att få accelerera eller få fördjupade uppgifter i skolan, för sin egen självkännedom, eller kanske för att gå med i föreningar som baseras på IQ (exempelvis Mensa). 

En fullständig begåvningsutredning kan göras hos mig från 6 års ålder och uppåt. I den fullständiga begåvningsutredningen ingår testning med WISC-V/WAIS-IV, föräldrasamtal (endast vid barnutredning), olika skattningsformulär, och samtal med klienten. Detta mynnar sedan ut i en komplett begåvningsprofil med tillhörande utförligt intyg och återgivning med klient, anhörig och om ni vill ha med exempelvis skolpersonal. Samtal och återgivning kan göras på distans via videosamtal, testning behöver dock göras vid ett fysiskt besök. Jag gör gärna hembesök vid testning, och så länge det är möjligt att resa över dagen med bil eller tåg, så ingår det i kostnaden för utredningen. Det du då behöver tänka på är att det finns en lugn miljö att göra testningen i, och ett normalstort köksbord eller liknande att sitta vid.
Kostnad för en vuxenutredning avseende begåvning är 15.000 kr.
Kostnad för barnutredning (6-18 år) avseende begåvning är 20.000 kr

Det går även att göra en mindre utredning där vi enbart tar fram en begränsad begåvningsprofil med hjälp av Ravens, skattningsformulär och ett kortare samtal. Naturligtvis får du intyg och en kortare återgivning även vid en mer begränsad utredning. Samtal och återgivning kan göras på distans via videosamtal, testning behöver dock göras på plats. De kortare utredningarna kan göras från 4 års ålder. 
Kostnad för den mindre begåvningsutredningen är 5.000 kr oavsett ålder.

Neuropsykologisk utredning

Dagens samhälle är inte gjort för alla människor utan vissa faller mellan stolarna och orkar inte riktigt med livet. En del av dessa människor lever med svårigheter såsom ADHD eller autism, utan att veta om det. Många får ingen utredning, då utredningar görs inom psykiatrin som är överbelastad och den som klarar sitt liv hyffsat får oftast inte någon utredning gjord.

Känner du att du behöver en NPF-utredning? Jag hjälper dig mer än gärna med det. Beroende på frågeställning och svårigheter tar det lite olika tid och vi behöver gå igenom olika tester. Därför är det svårt att svara på hur lång tid det tar eller hur många gånger vi behöver ses. Hör av dig till mig så diskuterar vi fram vad som behövs och bokar in dig utifrån det.

Generellt ingår: testning med WISC-V/WAIS-IV, skattningsformulär, intervju med klient och minst en anhörig. Efter avslutad utredning får du ett utförligt intyg på vad vi kommit fram till, samt återgivning där klient, anhöriga och eventuell representant från skolan erbjuds vara med. Behövs en fördjupad utredning, exempelvis vid misstanke om PTSD, personlighetsproblematik eller liknande, så ingår detta naturligtvis i utredningen.

Kostnad NPF-utredning för vuxna: 20.000 kr
Kostnad NPF-utredning för barn: 25.000 kr

Här hittar du mina kontaktuppgifter. Eller boka en tid för att påbörja din utredning direkt.

Vill du ha en anpassad utredning, eller vill att jag gör testningen på annan plats än på min mottagning, är du välkommen att skicka ett mail. Det går naturligtvis att anpassa utredningarna efter dina specifika önskemål.

Naturligtvis löser vi en avbetalning om du önskar det.