90-dagarsutmaningen

90-dagarsutmaningen

Nu kan du förändra ditt liv tillsammans med andra som gör samma sak samtidigt. Vi kämpar tillsammans i 90 dagar med utgångspunkt i min bok "90 dagar av självomsorg", för ett härligare liv och bättre självkänsla.

  • Boken 90 dagar av självomsorg (i ny utökad utgåva)
  • 5 träffar online där du får guidning, tips och tricks, samt umgänge med övriga deltagare.
  • Tillgång till en sluten facebookgrupp där deltagarna kan hjälpas åt med pepp och hurrarop.
  • Rabatt på individuella samtal hos mig efter kursen har avslutats.

Pris 1500:- per person

Anmäl dig här nedan redan nu för att garantera din plats. Anmälan måste göras innan 18/12 för att alla ska hinna få sina böcker innan start. Återbud till kursen måste göras innan detta datum, annars faktureras bok + frakt enligt gällande prislista. Fakturan skickas via e-post ca en vecka innan start och du har 15 dagar på dig att betala, såvida vi inte kommit överens om annat. 

Kursstart 4/1 2024 kl 18-19.30

Anmälan till kursen