Terapisamtal

Terapisamtal hos mig kan handla om många olika saker. Gemensamt för alla är att nånting inte känns riktigt bra, och det vill du jobba med och må bättre. Tillsammans utforskar vi dina tankar och funderingar, och gör upp strategier för att hantera det. Ibland kommer vi jobba väldigt handfast med hemuppgifter, och ibland behöver vi bara prata. Hela terapin baseras på dig och dina behov.

För dig som enskild kan jag hjälpa till med:

  • Trauma
  • Ångest, tvång och fobier
  • Depression och nedstämdhet
  • Stress
  • Personlig utveckling
  • Sexuella problem såsom smärta, minskad lust, försämrad förmåga, osäkerhet med mera. 
  • ... allt annat som du känner att du vill ha stöd i

Vill du ha stöd är jag här och hjälper dig

Jag är utbildad inom integrativ terapi, vilket innebär att jag fått lära mig KBT (Kognitiv Beteende terapi), PDT (Psykodynamisk terapi), existentiell terapi och BT (beteendeterapi). Jag har även utbildat mig inom ACT (Acceptance and comitment therapy), något jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Jag använder mig ofta av medveten närvaro och andra tekniker som kan vara viktiga för att du ska komma framåt i din utveckling.

Jag har påbörjat utbildning i NLP, och kommer så småningom kunna erbjuda coachande samtal utifrån det. Just nu blir det bara som en träning i att bli extra bra som psykolog.

Söker du för trauma kommer vi med största sannolikhet jobba utifrån KBT, med verktyg såsom traumafokuserad KBT och Prolonged Exposure (PE), men också tekniker som Trauma Tapping.

När det gäller sexualitet vill jag att du ska veta att jag är van att prata om det, inget är främmande eller konstigt. Jag jobbar ofta med HBTQ+ och sexuella minoriteter, så jag kommer aldrig få dig att känna skam över din sexualitet i våra möten. Du ska kunna känna dig trygg hos mig.

Hos mig kan man gå enskilda gånger, eller varje vecka i flera år. Du bestämmer vilket behov du har, hur ofta och hur länge du vill gå hos mig. Du kan välja mellan 30-, 50- och 80-minuters samtal, och det behöver inte vara samma varje gång.

Boka tid för ett första samtal här.