Föreläsningar

Jag kan erbjuda olika föreläsningar för personal i olika miljöer. Om du önskar en specialanpassad föreläsning kan du kontakta mig, så hittar vi en lösning.

Exempel på Föreläsningar jag kan erbjuda idag:

 •   Sexualkunskap för tonårsföräldrar. En föreläsning om hur man pratar sex med sin tonåring.
 •   Stress! Hur kan jag som arbetsgivare förebygga och behandla stress på arbetsplatsen?

 •   Sexuell hälsa. Hur hänger sexualiteten ihop med övrig psykisk och fysisk hälsa, och vad händer när kroppen inte fungerar som den ska?

 •   Ska vi prata sex? - om sex, bemötande och behandling. En riktad föreläsning för personal inom psykosociala yrken, exempelvis kuratorer och psykologer.

 •   Sex i primärvård
  En föreläsning för personal inom primärvården om hur man bemöter människor med sexuella problem och vilka behandlingar som kan erbjudas.

 •   Beroendeteori och Anhörigperspektiv
  Vad innebär ett beroende, hur utvecklas det och hur fungerar man som anhörig till en beroende?

 •  BDSM för kliniker. För dig som arbetar nära människor och vill bredda din HBTQ+kompetens med att förstå vad BDSM är och vilka som utövar det.